D

Aktualitások

Vagyontervezés a változások időszakában – befektetési bankári tapasztalatok

Pleschinger Gyulával, az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettesével, Fodor Bélával, az MBH Befektetési Bank private banking igazgatójával és Gregor Istvánnal az MBH Befektetési Bank senior privátbankárával beszélgetett kollégánk, Hosszú Péter.

magánvagyontervezés, bizalmi vagyonkezelés, bvk, vagyonkezelő alapítvány

INTERJÚ

Jalsovszky

HOSSZÚ PÉTER, JALSOVSZKY

Milyen változásokat tapasztaltok a magánvagyontervezési piacon a tavalyi turbulens időszak után?

P.Gy.: Az elmúlt nyár erős volt számunkra, de az igazi növekedés az ügyfélszám tekintetében az ősz folyamán indult meg. Az előző években átlagosan körülbelül 50 ügyfél érdeklődött, de most ez a szám megduplázódott, és ami ezen túl előremutató, hogy az új ügyfelek egyre gyakrabban érkeznek komplex tervvel, amelyben rövidtávú és hosszútávú célokat is megfogalmaznak.
Bár a klasszikus vagyontervezés jellemzően kevés ügyfél esetén valósult meg eddig tudatosan, az érdeklődés és a folyamatot segítő szakemberek száma dinamikusan nőtt az elmúlt években. Egyre több tanácsadó segíti az embereket ezen a területen, ami pozitív változást jelent a piacon.

G.I.: Az új szereplők, mind ügyvédi, mind tanácsadói oldalról jelentősen megnövelték a piaci versenyt. A szerződések minősége azonban vegyes képet mutat: bár sok régi szereplő kiváló struktúrákat alkot, számos szerződés felülvizsgálatra szorulhat, hogy megfeleljen az ügyfelek igényeinek.

A BVK ismertsége jelentősen erősödött az elmúlt évben, a média is egyre több figyelmet szentel neki részben az adózási szabályok változása miatt. Számos közszereplő hozott létre bizalmi vagyonkezelési struktúrát, mind eseti, mind üzletszerű formában.

Van összefüggés a vagyonméret és a pénzügyi tudatosság között? Igaz az az állítás, hogy valakinek minél nagyobb vagyona van, annál tudatosabb, vagy nem láttok ilyen összefüggést?

P.Gy.: Az ügyfélkörben a milliárdos vagy még nagyobb vagyonok tudatos strukturálása a jellemző. Ezek jelenleg főként ingatlanokból vagy társasági üzletrészekből állnak, és a BVK-ban a pénzügyi vagyon jelenleg csak kis részét képezi az összes vagyonnak. Mi arra számítunk, hogy a struktúrákban lévő társaságokból befolyó eredmény felhalmozása vagy a tásaságok értékesítése után tovább nő a pénzügyi vagyonkezelésre az igény, és még céltudatosabbak lesznek az ügyfelek ezen a területen is. A legtöbb esetben a BVK-k strukturálása az ügyfél ösztönzése alapján történik, mert a BVK-t a generációkon átívelő vagyonkezelés és a vagyon egyben tartása érdekében hozzák létre.

Hogyan tervezi az MBH a szolgáltatási kör bővítését annak érdekében, hogy még jobban kiszolgálja az ügyfelek igényeit és segítse őket a tudatos vagyontervezésben?

P.GY.: Az MBH Bank törekszik a szolgáltatások holisztikus bővítésére, mely nem csupán a hagyományos banki és pénzügyi szolgáltatásokat foglalná magában, – ennek kialakítása és engedélyezése jelenleg is folyamatban van -, hanem a családi bizalmi vagyonkezeléseket és az üzletszerű struktúrákat is.

Milyen szerepet vállal majd a most alapított befektetési bank az ügyfelek kiszolgálásában?

F.B.: Az MBH Csoport a befektetési szolgáltatások kiemelt fókusza, és az e téren felhalmozódott tapasztalati tőke miatt döntött úgy, hogy befektetési termékeit és kiszolgálását angolszász modell alapján egy külön szervezeti egységben működteti. A kiszervezéstől gyorsabb és hatékonyabb működést, valamint a piaci és ügyféligényekre való gyorsabb reagálást várunk. A befektetési szolgáltatásoknak három nagy pillére van: ötletgenerálás, elemzés és végrehajtás. Az új szervezet azon dolgozik, hogy ezeket minél hatékonyabban összehangolja akár új szervezeti egységek létrehozásával, például a Befektetési Elemzési Központtal. A három pillér együttes használatával megalapozott, szakszerű tanácsadás keretében tudjuk az ügyfelek pénzügyi céljainak leginkább megfelelő szolgáltatást nyújtani nekik.

Miben más banki oldalról egy vagyonkezelő alapítvány, mint egy sima BVK?

G.I.: A vagyonkezelő alapítvány engedélyezési szempontból egyszerűbb, mivel az alapítvány önálló jogi személyként működik, hasonlóan egy céggel való szerződéskötéshez, így ez a megközelítés megkönnyítheti a banki ügyintézést is. Az elmúlt időszakban nőtt az alapítványi struktúrák száma, de még mindig a bizalmi vagyonkezelés dominál az ügyfeleknél.

Külföldi befektetők hogy állnak a magyar trust struktúrákhoz? Előfordult már, hogy külföldi befektetők magyar BVK-t hoztak létre?

F.B.: Látunk egy fajta trendet arra vonatkozóan, hogy a vagyonkezelő társaságok válnak a cégek értékesítési folyamatának kulcsfontosságú résztvevőivé, ami a befektetők számára is egyre elfogadottabb. Több példát is láttunk arra, hogy külföldi vevők – különösen az európai piacokról érkezők, mint például osztrák, német vagy svájci befektetők – sikeresen egyezkedtek magyar BVK-kal tranzakcióik során. Ugyanakkor kevésbé jellemző, hogy külföldi befektetők Magyarországon alapítsanak BVK-t.

Említettétek, hogy a megnövekedett ügyfélszám és szolgáltató számos problémás esetet hozott magával. Milyen érdekes esetekkel, gyakori hibákkal találkoztatok?

P.Gy.: Többször előfordult az, hogy vagyonkezelő nyitott egy számlát, és azt a kezelt vagyon számlájaként kezdte el használni. Több ehhez hasonló esetünk is volt, amikor bizonyos forgalom után kérdések merültek fel banki oldalon, és utólag derült ki, hogy a pénzösszegeknek a kezelt vagyon számláján keresztül kellett volna átfolynia.

Az ügyfeleknek azt javasoljuk, hogy ne hajtsanak végre tranzakciókat a számlán addig, amíg minden szükséges dokumentációt be nem adtak, és nem megfelelően, a kezelt vagyon részére került megnyitásra a számla. Amikor minden rendben van, és az engedélyeket megkapták, akkor az ügyfél folytathatja a tevékenységét.

G.I.: Emlékezetes volt egy olyan eset is, amikor termőföld vagyonrendelés szerepelt a vagyonkezelési szerződésben, és egy magánszemély vagyonrendelő termőföldet ruházott a magánszemély vagyonkezelőre, ami kezdetben gond nélkül átment a földhivatalon (pedig a földforgalmi törvény ezt kifejezetten kizárja – a szerk.), később azonban észrevették a hibát, amit ki is javított a földhivatal, a szerződést pedig módosítani kellett.

De az ügyfelek kreativitása végtelen. Volt egy olyan eset is, amikor egy negatív saját tőkéjű cég vagyonát rendelték a BVK-nak, annak ellenére, hogy évek óta veszteséges volt. Nem láttuk a gazdasági célt a tranzakció mögött, feltételeztük, hogy kizárólag a vagyonelkülönítés vezérelte az ügyfelet, ezért sajnos nem tudtunk tovább dolgozni. Előfordult olyan is, hogy egy ügyfél kvázi betéteket akart gyűjteni szén-dioxid-kvótás kereskedésekre, mindezt egy BVK számlán, amit banki oldalról szintén nem tudtunk értelmezni, így nem tudtunk tovább dolgozni az ügyféllel.

magánvagyontervezés, bizalmi vagyonkezelés, bvk, vagyonkezelő alapítvány

Szeretnék rendszeresen értesülni a friss tartalmakról