D

Megoldások

Vagyonkezelő alapítvány

A vagyonkezelő alapítvány a vagyonrendelő által átadott vagyont működteti és kezeli az alapítvány létrehozatalakor megjelölt kedvezményezettek javára.

Családi cégek és vagyoneszközök alapítványba rendelése a családi vagyon egybentartásának és kezelésének világszerte elterjedt, közkedvelt formája. Ezáltal a családi vagyon hosszútávú kezelését egy professzionális szervezet tudja ellátni és ő tud a családtagok részére kifizetéseket teljesíteni.

A vagyonkezelő alapítvány lehetőséget ad a vagyon piaci értékre történő adómentes felértékelésére, valamint adómentes gyarapítására is.

A vagyon alapítvány részére történő átadásával a vagyonrendelő biztosítani tudja vagyonának védelmét a személyes kockázataival szemben. Másrészt viszont –  az alapító okirat esetleges módosításával és az alapítvány tisztségviselőinek módosításával – továbbra is kontrollt tud gyakorolni a vagyon működtetése felett. 

Vagyontervezés, vagyonkezelő cég
Vagyontervezés, vagyonkezelő cég

A vagyonkezelő alapítvány létrehozatala és működtetése számos személyi és pénzügyi feltételhez kötött.

A vagyonkezelő alapítvány minimális induló tőkéje 600 millió forint, amelyet pénzben vagy egyéb vagyoni eszközben kell az alapítvány rendelkezésére bocsátani.

A vagyont ezt követően a vagyonkezelő alapítvány kuratóriuma vagy vagyonellenőre irányítja. Ezen túlmenően az alapítvány köteles felügyelőbizottságot választani és állandó könyvvizsgálót is megbízni.