D

Megoldások

Bizalmi vagyonkezelés (bvk)

A bizalmi vagyonkezelés során a vagyonrendelő ingyenesen átadja vagyonát vagy annak egy részét egy másik személy, a vagyonkezelő részére. A köztük létrejött szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogosítványokat gyakorolja, a vagyont kezeli és azt, valamint annak hozamát, a kedvezményezett vagy kedvezményezettek részére kiadja.

A magyar jog sajátosságainál fogva a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személyének nem kell egymástól elválnia, azaz lehetőség van arra, hogy a vagyonrendelő a vagyont „saját magának”, vagy akár egy általa létrehozott társaságnak mint vagyonkezelőnek adja át.

Így lényegében biztosítható, hogy a vagyonrendelő továbbra is közvetlen kontrollt tudjon gyakorolni a vagyonkezelés körébe átadott vagyontárgyak felett.

Mivel a bizalmi vagyonkezelés körébe átadott vagyon kikerül a vagyonrendelő tulajdoni köréből, ezért a bvk alapítása meg tudja védeni a vagyont a vagyonrendelővel szemben támasztott esetleges igényekből eredő kockázatoktól. Ugyanakkor, mivel az átadott vagyontárgyak nem kerülnek a vagyonkezelő saját vagyonába sem, ezért az a vagyonkezelő kockázatainak sincsen kitéve.

Vagyontervezés, bizalmi vagyonkezelés, bvk,
Vagyontervezés, bizalmi vagyonkezelés, bvk,

A vagyonrendelő halála esetén a bvk-ba bevitt vagyontárgyak nem képezik a hagyaték részét sem, ezért bvk létesítésével mind a Ptk. merev öröklési jogi rendszere (pl. kötelesrész juttatása), mind pedig a hagyatékátadással kapcsolatos adminisztráció elkerülhető.

A bvk mindemellett több adózási előnyt is biztosít. Lehetővé teszi egyrészt a vagyonrendelő tulajdonában levő vagyontárgyak (pl. társasági üzletrészek) piaci értékre való felértékelését. Másrészt, a bvk – egyes feltételek fennállása esetén – adómentességet élvez. Ráadásul a bvk-ba bevitt értékpapírok tartós befektetési számlára is helyezhetők, ezáltal biztosítva a hozam adómentességét magánszemély kedvezményezettek esetén is.