D
Aktualitások
Eljött az idő, amikor dönteni kell a vagyonról
Magyarország ezekben az években lép a második osztályba a pénzügyi tudatosság iskolájában. A magánvagyonok felhalmozásának első szakasza ugyanis lezárult, így most kell először szembenéznie a legtöbb privátbanki ügyfélnek a számukra eddig ismeretlen fogalmakkal és folyamatokkal.
vagyontervezés

SZERZŐ:

BÁLINT ATTILA, A RAIFFEISEN BANK PRIVÁTBANKI ÜZLETÁGÁNAK VEZETŐJE

Azokban az országokban, ahol a generációk közötti vagyontranszfernek már kialakult gyakorlata van további különbségek is felfedezhetők. Tőlünk nyugatra jellemzően nem tapasztalható az a hatalmas tranzakciós és időbeli csomósodás, ami ma Magyarországon megfigyelhető. Nálunk a 90-es évek elején szinte mindenki egyszerre – felnőtt korának legelején – állt fel a vállalkozói lét startvonalához, következésképpen a generációváltó események is most koncentráltan jelennek meg. Idővel ezek persze majd szétszóródnak, most azonban sokaknak egyszerre kell dönteniük arról, hogyan tovább?

A rendszerváltást követő magánvagyonok kialakulását jórészt a vállalkozási szabadság alapozta meg. Az elmúlt 30 évben nem csak kezelni kellett a vagyont, hanem a dinamikusan változó gazdasági környezetben értékét megőrizni, vagy növelni – illetve egyre inkább a kíváncsi szemek elől elrejteni.

A bizalmatlanságot csak növelte, hogy sok csaló célozta meg ezen vagyonokat, de nem használt a rengeteg ellenőrizhetetlen offshore struktúra, vagy adóparadicsom megjelenése sem. A bizalmat tovább rombolta, hogy mindezek sok balul elsült befektetési szárnypróbálgatást eredményeztek.

Az utóbbi néhány, járvánnyal terhelt év végül felgyorsította az eseményeket. Néhány tragikus esemény nem csupán a teljes felkészületlenségre világított rá, de sok esetben az is kiderült, hogy a pénzügyi szempontból is domináns családfő legszűkebb környezete sem tudott a családi vagyon méretéről, összetevőiről, szerkezetéről és lejárati struktúráiról. Pozitív és negatív meglepetések egyszerre derültek ki a hagyatéki tárgyalásokon.

A családi viszonyrendszerek megváltozása további komplexitást hozott az amúgy sem egyszerű kérdéskörbe. Ma már a 2 szülő 2 gyermek felállás klasszikusnak – s mint ilyen -, egyre ritkábbnak számít. Sok válás és sok gyermek kíséri olykor a vagyonosabb ügyfélkör életútját, amelynek kronológiai lefolyása jelentős életkorbeli különbségeket is eredményez. Ki kell mondani: a vagyonátvevők sok esetben teljesen eltérő életkorban, érettséggel és motiváltsággal állnak a jövőjüket megalapozó vagyonhoz. Sokszor derül ki, hogy a „legnagyobb fiúnak” esze ágában sincs a sikeres üzleti tevékenység élére állni. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy megfelelő szakemberek, ügyvédek, adótanácsadók, privátbankárok segítsége ma már szinte elengedhetetlen egy-egy vagyonosabb ügyfél akaratának akár már a megtervezéséhez is.

A Raiffeisen Bank 1995-ben – a magyarországi piacon elsőként – hozta létre privátbanki szolgáltatását, ezzel új fejezetet nyitva a magánszemélyek hazai kiszolgálásában. A megfogalmazott missziónk: „Értéket őrzünk generációkon át” soha nem volt még ennyire találó és időszerű. Micsoda véletlen – mondhatnánk. De a pénzügyekben nincsenek véletlenek. Osztrák anyavállalatunk már az alapításkor is tisztában volt azzal, hogy a tehetős magánügyfélkör vagyonelemei nem mutatnak statikus jelleget. Ezeknek fontossága, mérete, összetettsége és megnyilvánulási formája is sok esetben hatalmas változásokon megy át. Magánvagyonokból céges tulajdonok alakulhatnak, az egyik cég megvásárolhatja a másikat, pénzügyi ernyőcég emelkedhet a cégháló fölé, újak keletkeznek, vagy éppen újból magánvagyonok jöhetnek létre, osztódhatnak fel.

A kiemelt magánügyfél kiszolgálásban mindezért csak úgy lehet partneri ügyfélkapcsolatot kialakítani, ha komplexen gondolunk az ügyfelek vagyonára. Egy jól működő privátbanki szolgáltatásban az ajánlat nem korlátozódhat csak számlavezetésre, termékekre, értékpapír tranzakciókra, mert a szolgáltató hozzáadott értéke mindezek mentén csak korlátozottan jelentkezik. Anyabankunk a kezdetektől azt várta tőlünk, hogy váljunk képessé családi vagyonokban gondolkodni, a következő generációval már a kezdetektől együtt dolgozni és a legnagyobb vagyonelemnek a családi vállalkozásnak a védelméről, megőrzéséről, átadásáról érdemben beszélgetni.

Privátbanki szolgáltatóként mindezért az elmúlt években aktívan vettünk részt a vagyonvédelmi struktúrák (bizalmi vagyonkezelés, vagyonkezelési alapítványok, magántőkealapok támogatásában) és céges vagyonok holding társaságokban történő kezelésében. Olyan korábban elképzelhetetlennek tűnő megoldásokat tudtunk leszállítani, mint például a Bizalmi vagyonkezelő cégnek nyitott tartósbefektetési megtakarítási számlák, amelyek köztudottan a magánszemélyekre vonatkozó SZJA törvény által meghatározottak. Az elmúlt évtizedek folyamatos fejlesztései és tanulságai mára a téma egyik meghatározó specialistájává alakították a Raiffeisen Private Bankinget. Ügyfélkörünk kiterjedtsége, országos lefedettségünk és kiváló együttműködő partnereink szakértelme garanciát jelent arra, hogy a jól megérdemelt időskor minden vagyonátadó számára valóban békés, konfliktusoktól, elvarratlan szálaktól mentes legyen.

vagyontervezés, családi vagyon, bizalmi vagyonkezelés
Szeretnék rendszeresen értesülni a friss tartalmakról