D

Aktualitások

Mérlegkészítés … bizalmi vagyonnak is kötelező

Közeledik a mérlegkészítések és bevallások határideje. Sokan, akik az elmúlt egy-két évben indítottak el bizalmi vagyonkezelési struktúrákat, nincsenek tisztában vele, hogy mérleget a vagyonkezelőnek is kell készítenie az általa kezelt vagyon tekintetében. Aminek az esetleges elmaradása következményekkel járhat.

mérlegkészítés, bizalmi vagyonkezelés, vagyonkezelő

SZERZŐ:

Jalsovszky

DR. HOSSZÚ PÉTER, JALSOVSZKY

A jogszabályok egyértelművé teszik, hogy a vagyonkezelőnek az általa kezelt bizalmi vagyon tekintetében önálló, elkülönült könyvvezetési- és beszámolókészítési kötelezettsége van. A kezelt vagyonok beszámolóit május 31. napjáig kell elfogadni. Ez a kötelezettség, független attól, hogy a vagyonkezelő természetes vagy jogi személy-e. A tapasztalatok szerint különösen természetes személy vagyonkezelők esetén okoz a beszámolási kötelezettség nehézséget (és néha értetlenséget).

Igaz ugyan, hogy a kezelt vagyon beszámolóját a vagyonkezelő nem köteles közzétenni (és ezért ennek esetleges elmaradása hatóságok által nem szankcionálható), de komoly érdekek fűződnek ahhoz, hogy a beszámoló időben és pontosan elkészítésre kerüljön.

A kedvezményezetti kifizetés alapja

A bizalmi vagyonkezelési struktúrák nagy részében a vagyonkezelő a kedvezményezetteknek rendszeresen, pl. éves szinten kifizetést teljesít. Mivel a vagyon nagyságát és terjedelmét a vagyonkezelő a mérleg alapján tudja felmérni, ezért jellemzően a beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt a kedvezményezetti kifizetésről. A beszámoló tehát az alapja annak, hogy a kedvezményezett a vagyonkezelőtől a valóban neki járó kifizetést tudja megkapni.

Adózásilag is fontos

A törvény egyértelmű rendelkezése alapján, amennyiben a vagyonkezelő az általa kezelt vagyonból kifizetést teljesít, úgy a kifizetést mindig először a vagyonkezelésben lévő vagyon hozamából kell juttatni a kedvezményezetteknek. Ez önmagában egy adózási hátrányt jelent, hiszen míg a hozamból történő kifizetés adóköteles, addig a tőkekiadás (megfelelő feltételek teljesítése mellett) adómentes.

A mérlegkészítés tehát az alapja annak, hogy a vagyonkezelő a kifizetésekkel kapcsolatos adókötelezettségét fel tudja mérni. De a mérlegkészítés esetleges elmaradásához egy ennél sokkal-sokkal súlyosabb konzekvencia is fűződik. Amennyiben ugyanis a vagyonkezelő nem megfelelően vezeti a nyilvántartását és nem tudja megállapítani, hogy a kedvezményezettnek teljesített kifizetés tőkeösszeg vagy hozam-e, úgy az adóhatóság egy ellenőrzés esetén a kedvezményezettnek kifizetett összeg teljes egészét egyéb jövedelemnek tekintheti és ezáltal lényegesen magasabb adófizetési kötelezettséget vet ki.

Beszámolási kötelezettség teljesítése

Végezetül, a vagyonkezelő köteles időszakonként vagy kérésre a vagyonrendelőnek és a kedvezményezetteknek beszámolni a kezelt vagyon összetételéről, tényleges és várható változásairól, a kedvezményezettek részére kiadott részesedés mértékéről, módjáról, valamint indokairól és a kezelt vagyonnal kapcsolatos üzleti stratégiáról. Érdemes a vagyonkezelő beszámolási kötelezettségét a beszámoló elfogadásával egyidejűleg, vagy közvetlenül azt követően megtenni, hiszen ilyenkor van a vagyonkezelőnek teljes és aktuális képe a vagyon összetételéről.

mérlegkészítés, bizalmi vagyonkezelés, vagyonkezelő

Szeretnék rendszeresen értesülni a friss tartalmakról