D

Megoldások

Végrendelet

A végrendelet egy olyan egyoldalú nyilatkozat, amelyben a magánszemély vagyonának sorsáról rendelkezik halálának esetére.

A végrendelkezőnek lehetősége van egyrészt arra, hogy részarányosan jelölje meg az általa meghatározott örökösök részesedését a vagyonából, de akár tételesen ki is jelölheti az egyes vagyontárgyai jövőbeli tulajdonosait.

A végrendelkezési szabadság korlátja az ún. kötelesrészi igény. Eszerint a törvényes örökösök akkor is jogosultak a nekik a törvényes öröklés alapján járó örökrész egyharmadára, ha esetleg a végrendelet ennél kisebb örökrészt juttat nekik.

Végrendelet egy egyszerű magánokiratban is tehető, feltéve, hogy a végrendelkező teljesíti a végrendelet érvényességével kapcsolatos formális feltételeket. A végintézkedőnek lehetősége van a végrendeletet közjegyzőnél letétbe helyezni.

végrendelet, Vagyontervezés, bizalmi vagyonkezelés

A törvényes örökléshez hasonlóan, a végrendeletben foglaltak szerinti vagyonmegosztás a hagyatéki eljárás során történik. A hagyatéki eljárás során a közjegyző a végrendelet, a jogszabályok és az általa megismert tények alapján rendelkezik a hagyaték megosztásáról az örökösök között.

Függően a hagyaték nagyságától és az örökösök egymás közötti viszonyától is, a hagyatékátadó eljárás akár több évet is igénybe vehet.

A hagyatékátadó eljárás elhúzódásából eredő patthelyzet, valamint a kötelesrészből eredő korlátok bizalmi vagyonkezelés által lehet elkerülhetőek.