D

Van már vagyonkezelőm

Protektor

Ha már a vagyonrendelő vagyonát (vagy annak részét) vagyonkezelésbe adta, érdekében áll, hogy a vagyonkezelés minden szempontból a szerződésben kifejezett akarata szerint valósuljon meg. Ennek ellenőrzésére a legmegfelelőbb személy a protektor (más néven vagyongondnok).

A protektort a vagyonrendelő nevezi ki azzal a céllal, hogy a vagyonkezelő tevékenysége feletti ellenőrzési jogosultságát (vagy annak egy meghatározott részét) gyakorolja a vagyonkezelővel szemben.

Mivel a protektor intézményét a jogszabályok nem szabályozzák, ezért változatos jogok delegálthatók hozzá: kaphat ellenőrzési jogot, mérlegelési jogkört, valamint vétójogot is gyakorolhat a vagyonkezelő döntéseivel szemben. A protektor feladatait és esetleges javadalmazását a közötte és a vagyonrendelő között létrejött megállapodás tartalmazza.

vagyontervezés, holding, holdingtársaság