D

Van már vagyonkezelőm

Nyilvántartási kötelezettségek

A kezelt vagyonról a vagyonkezelő köteles a saját vagyonától és az általa esetlegesen kezelt egyéb vagyonoktól elkülönülő nyilvántartartást vezetni. A kezelt vagyon nem önálló jogalany ugyan, de a számviteli törvény hatálya alá esik, és ezért önálló könyvvezetési kötelezettsége van. Ezzel egyidejűleg a vagyonkezelőnek a kezelt vagyonról külön eszközérték-nyilvántartást is vezetnie kell.

A kezelt vagyon könyveinek precíz és pontos vezetése kiemelten fontos, hiszen ez alapján kerül megállapításra a kedvezményezetti kifizetéskor az esetleges adófizetési kötelezettség.

A kezelt vagyon alapvetően az általános számviteli szabályok szerint köteles könyveit és nyilvántartásait vezetni, azonban arra néhány speciális rendelkezés is vonatkozik.

vagyontervezés, holding, holdingtársaság