D

Van már vagyonkezelőm

Kedvezményezettek tájékoztatása

A vagyonkezelést a vagyonrendelő hozza létre, annak létrejöttéhez a kedvezményezettek közreműküdése jogi szempontból nem is szükséges. Mindezek ellenére kiemelten fontos, hogy a kedvezményezettek tisztában legyenek a vagyonkezelési jogviszony alapvető aspektusaival, a saját jogaikkal, lehetőségeikkel.

Elkerülendő, hogy a vagyonrendelő esetleges halála esetén a kedvezményezetteket meglepetésként érjék a vagyonrendelés feltételei, a struktúra továbbműködtetéséhez tudniuk kell, mik a lehetőségeik, kötelezettségeik.

Sikeresen csak úgy működtethető egy családi vagyonkezelés, ha idővel – érettségétől függően – a második és harmadik generáció is bevonásra kerül. Ehhez pedig szükséges – akár tanácsadó segítségével is – a vagyonkezelés rendszerének és a kifizetési elveknek a megismertetése, valamint a rendszeres, generációk közötti információátadás.

vagyontervezés, holding, holdingtársaság