D

Megoldások

Családi alkotmány, szerződéses megoldások

Különböző szerződéses megoldásokkal biztosítható, hogy a család tagjai igazodjanak egy közösen kialakított vagyonkezelési feltételrendszerhez. Ezen megoldások eltérő jogi kötőerővel rendelkeznek.

Családi alkotmány

A családi alkotmány a családtagok közötti, inkább erkölcsi jellegű megállapodás, amely rendezi a család értékeit, a családi vagyonkezelés vezérelveit és a családi vagyonra vonatkozó hosszútávú ars politica-t. Célja a családi elveknek, értékeknek és hosszútávú elképzeléseknek az összefoglalása. A családi alkotmány iránymutatásként tud szolgálni a jövőben felmerülő vitás kérdések megoldásához.

Szindikátusi szerződés

Szemben a családi alkotmánnyal, a szindikátusi szerződés egy kényszerítő erővel bíró megállapodás, amit családi cégek vagy egyéb vállalkozások tulajdonosai köthetnek egymással. Ebben lefektetik együttműködésük kereteit, az általuk a társaságnak biztosított szolgáltatásokat, a tulajdonosok jogait a társaságok egyes szerveiben, valamint annak feltételeit, hogy a tulajdonosok hogyan jogosultak saját részesedésükkel rendelkezni, azt értékesíteni.

családi alkotmány, házassági szerződés, Vagyontervezés
családi alkotmány, házassági szerződés, Vagyontervezés

Házassági vagyonjogi szerződés

A szerződéssel a házasuló felek a Polgári Törvénykönyvtől eltérően kezelhetik házasságkötésüket követő vagyoni viszonyaikat. Bár a polgári jog szabálya szerint a házasságkötés alatt szerzett vagyon a házas feleket 50-50%-ban illeti meg, a vagyonjogi szerződéssel biztosítható a házastársak vagyonának elkülönítése vagy a jogszabálytól eltérő megosztása a házasság időtartama alatt.

A házastársak akár tételesen meg tudják határozni azt is, hogy mely vagyontárgyak kerülnek a közös vagyonukba és melyek azok, amelyek külön vagyont képeznek.