D

Aktualitások

A VAGYON PSZICHOLÓGIÁJA – BEVEZETÉS

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szakirodalom egyre többet foglalkozott a jelentős vagyon egyaránt jelen lévő pozitív és negatív aspektusaival. Kezdetben inkább a negatív oldal kapott hangsúlyt, a 60- és 70-es évek az örökösök vagyontól való eltávolodásáról, az azzal járó kiváltságok visszautasításáról szóltak, amit gyakran önpusztító magatartással fejeztek ki.

vagyon, pszichológia

SZERZŐ:

hold_alapkezelo_logo_1

Varga Szabolcs, Gutmann

A 80-as évek közepétől jelentek meg az első részletes tanulmányok a gazdagság negatív pszichológai hatásairól. A 80-as és 90-es évek gazdasági aranykora idején a korábbiaknál lényegesen több komoly vagyon keletkezett, amelyek jelentős nyilvánosságot kaptak az egyre szenzációhajhászabb médiavilágban, s ennek a kiváltságos rétegnek az élete a mindennapi emberek számára is nyitott könyvvé vált. A 2000-es évektől kezdődően napjainkig – a folyamat talán Melinda és Bill Gates-el kezdődött- immár jelen vannak a vagyon pozitív aspektusai, amelyek leginkább a társadalmi szerepvállalásban és az aktív jótékonykodásban testesülnek meg.

Elsőre talán meglepő, hogy a vagyont és pszichológiát közvetlenül össze lehet kapcsolni, ugyanakkor már régóta teljesen egyértelmű, hogy a vagyon és az azzal járó státusz mind pozitív, mind negatív irányban erőteljes hatást tud gyakorolni. Jelen, három részből álló cikksorozatunk a terület első kutatója, a nemzetközileg elismert Jim Grubman meglátásaira és publikációira támaszkodik.

Amikor egy szakmai tanácsadó leül egy tehetős ügyféllel beszélgetni a vagyonának kezeléséről, a hangsúly általában a pénzen van, nem pedig azon a személyen, aki a vagyon tulajdonosa. Pedig a személyes vagyon sosem igazán személytelen. Erőteljes érzelmi jelentéssel bír, amely befolyásolja a tulajdonos és családja döntéseit, kapcsolatait és életcéljait. Ha a tanácsadó megérti ezeket a sajátos aspektusokat, akkor támogatni tudja a vagyontulajdonost és családját a vagyonhoz fűződő kielégítő és hasznos viszony kialakításában, amely gyakran teljesen hiányzik a gazdagok életéből.

Az ügyfelek pénzzel kapcsolatos tapasztalatai erősen függnek attól, hogy milyen háttérrel érkeznek- milyen a személyes és családi történetük- és hogy mit kezdenek a vagyon által nyújtott lehetőségekkel. A gazdagság jelenléte az egyén életében formálja a személyiséget, egyrészt a gazdag egyénként való személyes identitás kialakulásán keresztül, másrészt az életút fejlődési állomásai és a családon belül öröklődő szellemi-érzelmi hagyaték révén.

A vagyonos identitás kialakulása szakaszosan halad, a vagyon általi hatalom érzetétől a vagyon miatti konfliktusokon át a vagyonnal való megbékélés és integráció állapotáig. A vagyonos lét igenis támogathatja egy erős és pozitív életcél elérését, s ebben a tanácsadóra is hárul szerep. A vagyonnal kapcsolatos dilemmák és legjobb gyakorlatok megismerésével a tanácsadók ugyanis feltehetik ügyfeleiknek a vagyon mögött rejlő igazán fontos kérdéseket.

Az emberek alapvetően kétféleképpen juthatnak vagyonhoz: életük során maguk szerzik meg erőfeszítéssel vagy szerencse által, illetve öröklés útján mások vagyona kerül hozzájuk. A gazdaggá válás módja fontos is meghatározója annak, hogy a vagyon hogyan befolyásolja a személyiséget vagy a jellemet. A cikksorozat következő részében a vagyonszerzőket, vagyonalapítókat érő hatásokról lesz szó; megvizsgáljuk, hogyan alkalmazkodnak az új helyzethez, illetve miként nevelik gyermekeiket az új körülmények között. Ezt követően pedig majd az örökösök tapasztalatairól beszélünk, akik már vagyonos körülmények között nőnek fel és a világot is a gazdagság előnyei és hátrányai szemüvegén keresztül látják.

vagyon, pszichológia

Szeretnék rendszeresen értesülni a friss tartalmakról